Prezime, očevo ime, ime SENIĆ JOVE MILAN
Godina rođenja 230913
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKI NOVI
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 260151
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna