Prezime, očevo ime, ime SEREČI FRANE NIKOLA
Godina rođenja 090424
Narodnost Hrvat
Opština DUBROVNIK
Srez DUBROVNIK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 280749
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 13 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna