Prezime, očevo ime, ime SIDAROVSKI PETRA KIRO
Godina rođenja 280425
Narodnost Makedonac
Opština OHRID
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 170251
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna