Prezime, očevo ime, ime SLADIĆ SAVE MARKO
Godina rođenja 180216
Narodnost Srbin
Opština SLAVONSKA POŽEGA
Srez SLAVONSKA POŽEGA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 280754
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat KOS JNA
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna