Prezime, očevo ime, ime SMAILAGIĆ OMERA EKREM
Godina rođenja 010125
Narodnost Srbin
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 140749
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna