Prezime, očevo ime, ime SMILJANIĆ VLADE SLOBODAN
Godina rođenja 230920
Narodnost Srbin
Opština NAŠICE
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 120849
Datum puštanja 120855
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna