Prezime, očevo ime, ime SMILJANIĆ SIME ANKA
Godina rođenja 220223
Narodnost Srbin
Opština BJELOVAR
Srez BJELOVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 070452
Datum puštanja 060254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna