Prezime, očevo ime, ime SOBOTA PAVLA IVAN
Godina rođenja 211023
Narodnost Hrvat
Opština ĐURĐEVAC
Srez KOPRIVNICA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 090251
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna