Prezime, očevo ime, ime SOKOLOVIĆ ŠIME ILIJA
Godina rođenja 230803
Narodnost Srbin
Opština VRGINMOST
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 160551
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a FNRJ
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna