Prezime, očevo ime, ime SPAHIĆ NOVAK MARKO
Godina rođenja 020310
Narodnost Srbin
Opština RUDO
Srez GORAŽDE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 020948
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna