Prezime, očevo ime, ime SPASIĆ JOVANA MIODRAG
Godina rođenja 301013
Narodnost Srbin
Opština POŽAREVAC
Srez POŽAREVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 190449
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna