Prezime, očevo ime, ime SRDANOVIĆ ŽIVKA PETAR
Godina rođenja 131127
Narodnost Crnogorac
Opština ŽABLJAK
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 271249
Datum puštanja 100353
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna