Prezime, očevo ime, ime SRDIĆ BOJANA RADE
Godina rođenja 040426
Narodnost Srbin
Opština ORAHOVICA
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 150649
Datum puštanja 150652
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna