Prezime, očevo ime, ime SRZENTIĆ ANTONA DRAGICA
Godina rođenja 191112
Narodnost Hrvat
Opština BUZET
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 310551
Datum puštanja 291155
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna