Prezime, očevo ime, ime STANIĆ LUKE ILIJA
Godina rođenja 300827
Narodnost Srbin
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 300751
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna