Prezime, očevo ime, ime STNAKOVIĆ TOME ĐURO
Godina rođenja 270317
Narodnost Srbin
Opština DARUVAR
Srez DARUVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 180551
Datum puštanja 291155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna