Prezime, očevo ime, ime STAVEL JOSIPA MILAN
Godina rođenja 120413
Narodnost Čeh
Opština GRAČAC
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 090652
Datum puštanja 121054
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna