Prezime, očevo ime, ime STJEPANOVIĆ JOVANA MILAN
Godina rođenja 081128
Narodnost Srbin
Opština BJELOVAR
Srez BJELOVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 060949
Datum puštanja 050655
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 13 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna