Prezime, očevo ime, ime STOJAKOVIĆ MILE SIMO
Godina rođenja 150204
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKA DUBICA
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 040649
Datum puštanja 271154
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna