Prezime, očevo ime, ime STOJANOVSKI GERASIMA IVAN
Godina rođenja 110124
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 080351
Datum puštanja 080355
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna