Prezime, očevo ime, ime STOJANOVSKI TROJAN KIRIL
Godina rođenja 240817
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 290551
Datum puštanja 311051
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna