Prezime, očevo ime, ime STOJANOVIĆ NIKOLE RADOVAN
Godina rođenja 201022
Narodnost Srbin
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 161151
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna