Prezime, očevo ime, ime STRMOTIĆ ANTONA IVAN
Godina rođenja 280128
Narodnost Hrvat
Opština PULA
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 250652
Datum puštanja 060754
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna