Prezime, očevo ime, ime STUPAR LAZARA DRAGOJE
Godina rođenja 250525
Narodnost Srbin
Opština PRIJEDOR
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 230251
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna