Prezime, očevo ime, ime SUKLOVSKI RISTOV JORDAN
Godina rođenja 140109
Narodnost Makedonac
Opština OHRID
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 131153
Datum puštanja 120754
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 06 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna