Prezime, očevo ime, ime SVETLIČIĆ DRAGUTINA JOSIP
Godina rođenja 1103
Narodnost Hrvat
Opština DELNICE
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 260652
Datum puštanja 121054
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna