Prezime, očevo ime, ime SVOBODA MILOSAVA KVETOSLAV
Godina rođenja 220122
Narodnost Čeh
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 261051
Datum puštanja 261054
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna