Prezime, očevo ime, ime ŠABAN NIKOLE MILUTIN
Godina rođenja 010817
Narodnost Crnogorac
Opština CETINJE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 131150
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna