Prezime, očevo ime, ime ŠABANAC IBRAHIM ESAD
Godina rođenja 18
Narodnost Srbin
Opština MOSTAR
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 090749
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna