Prezime, očevo ime, ime ŠABARIĆ IVANA FABIJAN
Godina rođenja 290109
Narodnost Hrvat
Opština SAMOBOR
Srez ZAGREB
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 161051
Datum puštanja 251153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna