Prezime, očevo ime, ime ŠAĆIRBEGOVIĆ SALIH RAGIB
Godina rođenja 201020
Narodnost Hrvat
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 230949
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna