Prezime, očevo ime, ime ŠAFRANAC MILOŠA DUŠAN
Godina rođenja 050109
Narodnost Crnogorac
Opština ŽABLJAK
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 010250
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna