Prezime, očevo ime, ime ŠAHIMPAŠIĆ ZAIM HILMIJA
Godina rođenja 12
Narodnost Srbin
Opština ROGATICA
Srez GORAŽDE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 031049
Datum puštanja 250950
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna