Prezime, očevo ime, ime ŠAHPAZOVSKI PANO LANO
Godina rođenja 300314
Narodnost Makedonac
Opština KAVADARCI
Srez TITOV VELES
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 270251
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna