Prezime, očevo ime, ime ŠANTAK PAVELA PAVEL
Godina rođenja 160296
Narodnost Mađar
Opština DUBROVNIK
Srez DUBROVNIK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja
Datum puštanja
Organ
Predat
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna