Prezime, očevo ime, ime ŠANTEK MARTINA VINKO
Godina rođenja 230126
Narodnost Srbin
Opština KLOŠTAR PODRAVSKI
Srez KOPRIVNICA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 310848
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna