Prezime, očevo ime, ime ŠARAC JOVAN BOŠKO
Godina rođenja 070128
Narodnost Srbin
Opština BIHAĆ
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 080449
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna