Prezime, očevo ime, ime ŠARUNIĆ ŠIME IVAN
Godina rođenja 180824
Narodnost Hrvat
Opština ZADAR
Srez ZADAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 291249
Datum puštanja 011254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna