Prezime, očevo ime, ime ŠĆEPANOVIĆ RADISAVA MILJAN
Godina rođenja 180590
Narodnost Srbin
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 101149
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna