Prezime, očevo ime, ime ŠĆEPANOVIĆ RADISAVA BOŽO
Godina rođenja 080126
Narodnost Crnogorac
Opština PLJEVLJA
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 150952
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat KOS JNA
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna