Prezime, očevo ime, ime ŠĆULAC TOMA TOMO
Godina rođenja 200906
Narodnost Hrvat
Opština KARLOVAC
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 280251
Datum puštanja 300351
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne