Prezime, očevo ime, ime ŠEAPI SELMANA GANI
Godina rođenja 220616
Narodnost Albanac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 070552
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna