Prezime, očevo ime, ime ŠILIPETAR MAKS PETAR
Godina rođenja 13
Narodnost Hrvat
Opština KLANJEC
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 220849
Datum puštanja 1050
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna