Prezime, očevo ime, ime ŠIMETIĆ ANTONA LUĆANO
Godina rođenja 280521
Narodnost Hrvat
Opština ROVINJ
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 210649
Datum puštanja 210653
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna