Prezime, očevo ime, ime ŠIMURINA GRGE ANTE
Godina rođenja 250527
Narodnost Hrvat
Opština KRUŠEVO
Srez BITOLA
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 271051
Datum puštanja 060754
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna