Prezime, očevo ime, ime BORINE JOSIP SERĐO
Godina rođenja 100625
Narodnost Hrvat
Opština ROVINJ
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 091049
Datum puštanja 030153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna