Prezime, očevo ime, ime BORJAR NAUMA SOTIR
Godina rođenja 221122
Narodnost Rumun
Opština KRUŠEVO
Srez BITOLA
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 120551
Datum puštanja
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna