Prezime, očevo ime, ime ŠOŠKIĆ MIRKA BOŽIDAR
Godina rođenja 130128
Narodnost Srbin
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 311255
Datum puštanja 231260
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 08 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna