Prezime, očevo ime, ime ŠTAJN NANDORA TOMO
Godina rođenja 070518
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 250349
Datum puštanja 011254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 09 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna