Prezime, očevo ime, ime ŠUKALO PETAR MIRKO
Godina rođenja 04
Narodnost Srbin
Opština KRATOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 040349
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna